aštuntadalis

aštuntãdalis sm. (1), aštuñtadalis (1) 1. aštuntoji dalis: Nė aštuntãdalis jau neliko Gs. Iš ketvirtadalio nebekaip gyvena, o kai liks aštuñtadalis, tai visai nusibirbs Kp. 2. psn. dubos aštuntosios dalies savininkas: Koks jis gaspadorius – aštuntãdalis Ėr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aštuntadalis — aštuntãdalis dkt. Dỹkumos ùžima aštuntãdalį Žẽmės sausumõs plóto …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aktainis — ×ãktainis (vok. Achtel) sm. (1), aktaĩnis (2) Vkš 1. ko nors aštuntadalis: Barčaitis turi valaką, Skliaustis turi treiną, jo kaimynas ketvirtainį, aš randavojau tik aktainį Nm. Iki svaro viso ãktainio trūksta Šk. 2. K sieksnis malkų: Du miško… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aktelis — ×ãktelis (vok. Achtel) sm. (1) 1. Brs aštuntadalis. 2. malkų sieksnis: Mes peržiem ãktelius vežėm Lš. 3. Čk toks indas (alui laikyti): Pasirodo, jog ãktelis turi skylę Prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ašmainis — 1 ašmainis sm. (1) žr. ašmainė: 1. Vdk, Rs. 2. Na, ką daryti, tai jau atiduosiu jumis pusketvirtį ašmainio miltų ruginių Rp. 3. [K] toks sviesto matas: Ašmainis sviesto B. 4. Kos216 žemės valako aštuntadalis: Iš pusvalakio keturi ašmainiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aštuntadalė — aštuntãdalė sf. (1), aštuñtadalė (1) žr. aštuntadalis 1: Nupirk aštuntãdalę (aštuñtadalę) [svaro] pipirų Pn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aštuntinė — aštuñtinė sf. (1) LmŽ438 aštuntadalis lanko (popieriaus formatas), oktavas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pusbertainis — pùsbertainis sm. (1) KI38 aštuntadalis …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.